Laster...

Foto: Øyvind Wahl

Kastet Gård Aktivitetssenter ligger i Indre Østfold kommune på grensen til Ski, 15 minutter med bil fra Ski sentrum og 20 minutter fra Askim. Fra E18 tar man av mot Skotbu og inn Slemmestadveien, 6 minutter å kjøre.

Kastet gård ligger der gårdsveien slutter, fredelig og rolig med vidt utsyn over dalen. Småbruket består av 20 da fulldyrket jord og 50 da skog. På tunet ligger et bolighus og en ny driftsbygning. Driftsbygningen består av garasjer, fjøs og et aktivitetssenter med to stuer, allrom og kjøkken og en stor veranda med utsikt over dalen. På gården er det ponnier, høner, sauer og kaniner. Rundt gården er det flott å gå tur og på gårdsplassen er det sittebenker og bålpanne.


Om oss

Ole-Jørgen Hurum er ansvarlig for Inn på tunet tilbudet på gården. Han er utdannet landbruksteknikker og innenfor helseadministrasjon. Han har jobbet med dyr og mennesker innenfor rus og psykiatri store deler av livet sitt og han har drevet en Inn på tunet gård i Fet kommune de siste årene med tilbud til mennesker som skal ut i jobb og for mennesker med demens i tidlig fase. Inger Johanne Røse er gift med Ole-Jørgen og bor på Kastet gård sammen med ham. Hun er utdannet barnehagelærer og gestaltterapeut og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Den tredje som bor på Kastet er Younass Røse som er ansvarlig for den daglige driften på gården.


Aktivitetstilbud på dag – og kveldstid

Kastet gård er en Inn på tunet gård som vil inngå avtaler med kommuner i nærområdet om dag og kveldsaktiviteter til mennesker med utfordringer innenfor psykiatri og rus. Alternativ opplæringsarena for skolebarn er et annet tilbud på Kastet gård.

Brukeren vil få tilbud om aktiviteter som gir mestringsfølelse gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Aktiviteter kan være hobbyarbeid ute eller inne i verksted, spille brettspill, kos, mating og stell av dyr, kjøre ponni og vogn, vedproduksjon og stell av kjøkkenhage.

Gjennom aktivitetene vil brukeren oppleve et sosialt felleskap, tilhørighet og kunne ha betydning for andre. Vi legger vekt på å bygge gode relasjoner. En god samtale rundt et bord, på tur, i aktivitet på gården, eller i en en-til-en samtale bidrar til å bygge gode relasjoner. I kveldstilbudet kan det i tillegg tilbys samtaleterapi.

På Kastet Gård Aktivitetssenter kan vi være fleksible og tilpasse oppgaver etter dagsform og forutsetninger. Vi vil finne fram til det den enkelte kan trives med og finner givende. Når brukeren kommer til oss for første gang vil vi invitere til en velkomstsamtale. I dette møtet legger vi vekt på å få kartlagt brukerens interesser, ønsker og forventninger. Vi kan være behjelpelig med transport.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid 

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

Kastet Gård Aktivitetssenter AS

Kontaktperson: Ole-Jørgen Hurum
Adresse: Slemmestadveien 32, Kråkstad
Kommune: Indre Østfold
Telefon: 917 50 752
Mobil: 917 50 752
E-post: ojh@kastetgard.no 
Hjemmeside: www.kastetgard.no og Facebook

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri