Laster...

 

Kastet Gård Aktivitetssenter ligger i Hobøl kommune på grensen til Ski, 15 minutter med bil fra Ski sentrum og 20 minutter fra Askim. Fra E18 tar man av mot Skotbu og inn Slemmestadveien, 6 minutter å kjøre.

Kastet gård ligger der gårdsveien slutter, fredelig og rolig med vidt utsyn over dalen. Småbruket består av 20 da fulldyrket jord og 50 da skog. På tunet ligger et nytt bolighus og en driftsbygning under oppføring. Driftsbygningen består av garasjer, fjøs og et dagsenter med oppholdsrom, kjøkken, aktivitetsrom og hvilerom. På gården vil det være høner, sauer og kaniner. Rundt gården er det flott å gå tur og vi vil sette opp en lavvo i skogen.


Om oss

Ole-Jørgen Hurum er utdannet landbruksteknikker og innenfor helseadministrasjon. Han har jobbet med dyr og mennesker innenfor rus og psykiatri store deler av livet sitt og han har drevet en Inn på tunet gård i Fet kommune de siste 6 årene med tilbud til mennesker som skal ut i jobb og for mennesker med demens i tidlig fase. Inger Johanne Røse er gift med Ole-Jørgen og eier og bor på Kastet gård sammen med ham. Hun er utdannet førskolelærer med spesialpedagogikk og er gestaltterapeut.


Dagaktivitetstilbudet

Kastet gård er en Inn på tunet bedrift som vil inngå avtaler med kommuner i nærområdet om å tilby 6-8 dagsenterplasser for mennesker med demens i tidlig fase. Det vil bli ansatt sykepleier i tillegg til Ole-Jørgen. Vi vil i tillegg til fast ansatte benytte oss av frivillige mennesker og besøkshunder.

Dagen starter med at brukeren blir hentet hjemme i minibuss. På gården venter frokost og aktiviteter tilpasset brukerne.

Aktiviteter er turgåing, mating og stell av dyr, vedproduksjon, kjøkkenhage, sangstunder, quiz, avislesing, baking, middagslaging, formingsaktiviteter, yoga m.m. Brukeren vil finne meningsfylte aktiviteter som gir mestringsfølelse gjennom praktiske og sansefylte opplevelser.
Vi legger stor vekt på måltidene som blir servert. Det legges til rette for at den enkelte spiser godt og får i seg næringsrik og variert mat og drikke. Samværet rundt et dekket bord gir god anledning til å oppleve sosialt felleskap, tilhørighet og kunne ha betydning for andre.
Ved dagens slutt blir brukerne kjørt hjem til bostedsadresse.


Dagsplan:
09:30: Frokost
10:15: Tur
11:15: Samlingsstund med kaffe, sang og samtale
12:00: Aktiviteter inne og ute.
13:30: Middag
14:30: Avreise

På Kastet Gård omsorg og aktivitetssenter kan vi være fleksible og tilpasse oppgaver etter dagsform og forutsetninger. Vi vil finne fram til det den enkelte kan trives med og finner givende. Når brukeren kommer til oss for første gang vil vi invitere til en velkomstsamtale sammen med de pårørende.

I dette møtet legger vi vekt på å få kartlagt brukerens tidligere erfaringer, fysiske muligheter og begrensninger, interesser, ønsker og forventninger til oppholdet. Vi vil presentere de ulike mulighetene for brukeren og de pårørende for å bli kjent med tilbudet vårt.

 

Kastet Gård Aktivitetssenter AS

Kontaktperson: Ole-Jørgen Hurum
Adresse: Slemmestadveien 32, Kråkstad
Kommune: Hobøl
Telefon: 917 50 752
Mobil: 917 50 752
E-post: ojh@kastetgard.no 
Hjemmeside: www.kastetgard.no og Facebook

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid · Barn og familie · Dagaktivitetstilbud


 

Billedgalleri