Laster...

 

Jahr gård ligger landlig til nord-vest i Aurskog.

Astrid Fossen- driver Inn på tunet virksomheten, mens Jon Einar Holum er eier og ansvarlig for driften av gården. Sammen har de to småbarn, Kasper og Eline.

Astrid er utdannet med bachelor i Folkehelse – med vekt på fysisk aktivitet, årsstudium i pedagogikk, samt spesialpedagogikk. For Astrid har  hele hennes liv dreid seg om gårdsarbeid. Da hun var 12 år begynte hun med ridetimer for barn og voksne. Etter hvert hadde hun hele 18 elever fast i uka.

I kombinasjon med IPT arbeider Astrid på en skole for elever med spesielle behov. Det er også innen dette området hun tilbyr IPT tjenester.

Astrid er opptatt av mestring, læring og fysisk aktivitet, selv uttaler hun følgende;
«Mestring og læring er begreper som går hånd i hånd. Gårdsarbeid er en inspirerende arbeidsmetode. Alle elever har rett til opplæring tilpasset deres behov. Barn blir mest engasjert av å lære om ting de er interessert i. På Jahr har vi griser, høner, kaniner, hester og hunder. Alle disse dyrene krever stell hver dag. Det mye aktivitet, mestring og læring rundt stell av dyr. Den jobben man gjør med dyrene er lystbetont fysisk  aktivitet og etter hvert som man blir kjent med dyrene lærer man seg å kommunisere med de ved å se etter de ulike signaler de sender ut.

Det å jobbe på en gård kan bidra til å gi trygghet og være med på å gi en god selvfølelse. De ser at de mestrer en jobb og  føler seg verdsatt for den innsatsen de gjør.» 

Gården er på 1000 mål og har jordbruk som sin hovedgeskjeft med 450 daa dyrka jord. På Jahr har de griser, høner, hester, kaniner og hunder.

Her finner du Påmeldingsskjema!

Her kan du lese om Fritidstilbudet på Jahr gård.


Jahr Gård

Kontaktperson: Astrid Fossen
Adresse: Eikebergveien 262, 1930 Aurskog
Kommune: Aurskog-Høland
Telefon: 93413098
Mobil: 93413098
E-post: astrid@je-engineering.no 

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid