Laster...

Lunder gård tar i mot enkeltelever og klasser, samt gir arbeidstrening til ungdom voksne. Tjenesten er et lavterskeltilbud for  ungdom/voksne.

Gårdsdrift med korn, gras, sauer og hest. Skogsdrift. Har hund og katter. Skolearbeid og lekser. Stell av dyr. Kjøre og ri på hest. Matlaging og baking. Skogsturer. Potet og grønnsaksdyrking, veksthus. Verksted for reparasjoner. Vedhogst, snekring, lære å kjøre traktor.

Aktivitetene blir lagt opp etter den enkelte elev/gruppes behov.

Tilbyder er Agronom og har kompetanse som snekker og mekaniker. KSL IPT kurs, HMS og førstehjelpskurs.

 

Lunder gård

Kontaktperson: Ole Rustad
Adresse: Haldenveien 586, 2016 Frogner
Kommune: Sørum
Mobil: 922 61 371
E-post: ol-rust@online.no 

Tilbud: Skole og oppvekst