Laster...

 

Nordre Solberg gård ligger i Frogn kommune, på grensen mellom Vestby og Ås. Gården består i dag av 220 daa dyrket mark og 130 daa med skog.

Det drives konvensjonell gårdsdrift her, og vi dyrker, korn, grønnsaker og gras.

Gry er ansvarlig for Inn på tunet tilbudet på gården. Gry er utdannet førskolelærer, pedagog med tilleggsutdannelse innenfor gården som pedagogisk ressurs på Universitetet i Ås. I tillegg noe utdannelsen innenfor barn og unge via Universitetet i Oslo.

Ektefellen Hans er utdannet automasjonsmekaniker og agronom, og har en 100 % stilling utenfor gården i tillegg til å drive gården.

Gry er god på relasjon med andre, pliktoppfyllende, entusiastisk, godt humør, strukturert og nøye i planlegging og gjennomføring. Hun er i tillegg familiekjær og ønsker å se andre lykkes. Veien blir til mens vi lærer.

På gården er det mange dyr. Aktivitetene på gården vil være avhengig av været og årstiden, men stell av dyrene vil være noe av den daglige driften.

 

Det vil kunne gi aktivitet innenfor:

Foring og stell av dyr.

Vedlikehold av gjerder, og oppsett av nye gjerder.

Tilvirking av ved, på et enkelt nivå.

Tur i nærmiljøet.

Oppsett av gapahuk, med leirer plass og det som kreves rundt et slikt området.

Plukking av bær og frukt, og noe safting og sylting.

Dyrking av grønnsaker og blomster.

Behandling av ull, karding, farging av garn, toving.

Foring og stell av hest, med mulighet til å ri eller kjøre med hest ( kun hvis det kan la seg gjøre, avhengig av brukergruppen).

Dette er aktiviteter som kan legges til rette innenfor de fleste brukergruppene, men det kan bli foretatt individuelle aktiviteter hvis det kreves det.

 

Nordre Solberg gård

 

Kontaktperson: Gry Hultgren
Adresse: Solbergveien 31, 1449 Drøbak
Kommune: Frogn
Mobil: 417 80 701
E-post: snekkerfaret@hotmail.com

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid · Barn og familie


Billedgalleri