Laster...

Jord gård ligger helt nord i Vestby kommune, med innkjøring fra Gamle Mossevei i Ås kommune.

Gården ligger på en høyde i et åpent kulturlandskap. En lindeallé fører opp til gårdstunet.

På gården er det et variert dyreliv med hester, ammekuer, høns, hunder og katter. På jordene produseres det korn, høy og engfrø. Det drives også tradisjonell skogsdrift med vedproduksjon på gården.

Gården drives av Margrete Eknæs og Ole Oddvar Grasdalen. Begge har erfaring med gårdsbasert omsorgsarbeid.

Hilde Filtvedt er ansvarlig for den daglige driften for Inn på Tunet på Jord gård. Hun har 11 års erfaring med miljøarbeid og dagtilbud. Hun har også mange fritidsinteresser som går hånd i hånd med aktivitetstilbudet på gården. Videre har hun erfaring fra frivillig arbeid som flyktningguide i Røde Kors og deltatt i gjenoppbygging av skole i Nepal etter jordskjelvet i 2015.

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte aktiviteter for personer med demens i tidlig fase
 • Arbeidstrening innen rus/psykiatri
 • Alternativ skolearena
 • Arbeidstrening og praktisk språkopplæring for flyktninger

 

Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Stell og ettersyn av dyr
 • Reparere gjerder
 • Harving av ridebane og rundpaddock
 • Rydding av beiter
 • Vedlikehold av bygninger
 • Raking og rydding av uteområder
 • Reparasjoner og vedlikehold av traktorer og maskiner
 • Vedproduksjon
 • Ungskogpleie
 • Kjøkkenhage
 • Matlaging basert på kortreiste råvarer
 • Terapeutisk hagearbeid
 • Turgåing i nærområdet

 

En typisk dag på Jord gård vil være:

 • Oppmøte ca. kl 9 (dagen vil vare ca. 5,5 time, men tilpasses den enkelte)
 • Samlingsstund på morgenen med planlegging av dagens gjøremål
 • Dagens gjøremål
 • Felles lunsj
 • Dagens gjøremål fortsetter
 • Avslutning med frukt og oppsummering av dagen

 

Transport:

Om ønskelig sørger vi for transport til/fra Jord gård.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid

 

Gården er i prosess til å bli godkjent IPT tilbyder

Jord gård

Kontaktperson: Ole Oddvar Grasdalen
Adresse: Gamle Mossevei 133
Kommune: Vestby
Mobil: 993 51 034
E-post: ole@jordgard.no
Hjemmeside: http://www.jordgard.no/

 

Billedgalleri