Laster...

Skjerven gård har en unik beliggenhet, ca 15 min fra Oslo Rådhus, geografisk plassert midt i Oslo. Gården ligger naturskjønt til ved Maridalsvannet, med egen bussholdeplass på gården. Det er lett å finne frem og gården har gode parkerings-muligheter.

Tunet består av våningshus (hovedbygning), stabbur og drengestue samt tradisjonelle uthus og innbyr til sosialt fellesskap og erindring fra barndom og svunne tider. Gården er et aktivt gårdsbruk med 300 mål jord til korn og høyproduksjon, 5 hester, 6 vinterfôra søyer som får lam om våren samt hund og katt og gir dermed mange muligheter til individuell utfoldelse. Omgang med dyr er sosialt, inspirerer til aktivitet og gir muligheter til å vise omsorg.

 

Oss gårdbrukere:

Tori er født og oppvokst i Maridalen. I tillegg til mange års erfaring i det private næringsliv, er hun utdannet helsefagarbeider og tar nå videreutdanning i demens- og alderspsykiatri. Hun har 10 års erfaring med personer med demens gjennom dagaktivitetstilbudet på Skjerven samt BPA. Holder kurs i lefse- og flatbrødbaking, julemarked i desember og har noen bikuber til honningproduksjon.

Jon Ivar er utdannet landbruksmekaniker og agronom. Han har i tillegg lang erfaring med IPT virksomhet for personer med spesielle behov, bla innen rus og psykiatri og har mer enn 8 års erfaring med dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og terapiridning for barn med spesielle behov (som autisme). Har hester, sauer, hund og katt som også benyttes terapeutisk, der Jon Ivar benytter sin kunnskap til veiledning i stell, foring og samhandling med dyra.

 

Aktiviteter:

Aktivitetene er tilpasset årstiden, vær og vind. I tillegg til fellesmåltidene, er det daglige turer, muligheter for vedkløyving, snekring, stell og hygge med dyrene, ridning, baking, safting, sylting, såing, planting, markaturer, kinobesøk, tilrettelagte besøk på museer, kafèbesøk mm. Brukerne og pårørende er også velkomne på åpne dager på gården.

Brosjyre om dagaktivitetstilbudet

Film fra Skjerven gård
Artikkel og film fra dagaktivitetstilbudet på gården

Skjerven gård

Kontaktperson: Jon Ivar og Tori Bakke
Adresse: Maridalsveien 469
Kommune: Oslo
Mobil: 924 21 207 (Jon Ivar), 959 92 524 (Tori)
E-post: post(at)skjervengard.no
Webside: www.skjervengard.no
Facebook: Skjerven gård på Facebook

Tilbud: Dagaktivitetstilbud


 

Billedgalleri