Laster...

Regionale medlemsbedrifter

  Kontaktinformasjon regionene:

   Inn på tunet Nordland

   Bente Haukås

   Tlf 472 36 697

   Inn på tunet Trøndelag SA

   Trude Refsås

   Tlf 930 94 011

   Inn på tunet Innlandet SA

  Eli Grøntoft Dybdahl

   Tlf 915 55 293

   Inn på tunet Akershus SA

   Ellen Ødegaard

   Tlf 407 60 297

   Inn på tunet Østafjells SA

   post@innpatunetostafjells.no

   Tlf 959 43 508

   Inn på tunet Sørlandet SA

   Åse Hodne Hørsdal

   Tlf 413 53 460

 

De regionale salgssamvirkene skal styrke gårdenes mulighet til å selge Inn på tunet- tjenester. De har god kjennskap til markedet i din region, markedsfører og formidler tjenester for sine medlemsgårder. I tillegg bidrar de til medlemsgårdenes faglige utvikling og har en nettverksfunksjon.

Om du ønsker å vite mer eller vil ha hjelp på veien til å bli Inn på tunet- gård er det lurt å ta kontakt med ditt regionale IPT-samvirke. Du er velkommen til å ta kontakt enten du driver en stor eller liten gård. Det viktigste er at du ønsker å gi et godt tilbud og er opptatt av å gjøre en forskjell for andre mennesker, enten det være seg barn, ungdom eller voksne. 

Du vil få tilbud om besøk og en uforpliktende samtale. Da får du informasjon om ditt IPT-samvirke, hvilke fagområder de jobber innenfor og hvilke tjenester du kan få tilgang til. Denne første praten er også viktig for å kartlegge om dette er noe for deg og din gård, sammen finner dere veien videre. 

Ønsker dere så å bli IPT-tilbyder vil dere få tilsendt en startpakke som inneholder nødvendige dokumenter samt en innbetalingsblankett for medlemsskape i samvirke. Som eier i ditt regionale samvirke vil du være med å styre utviklingen av bedriften. Som leverandør til det samme samvirke vil du få hjelp til markedsføring og salg av tjenestene samt være en del av felles utviklingsarbeid. 

IPT-samvirkene har følgende tilbud til sine IPT-gårder:

Markedsføring

-Utarbeider presentasjon av gården på hjemmesiden

-Gården blir markedsført som en del av samvirkets tilbud

Avtaleprosess med kjøper

- Deltar i forhandlinger, salgsmøter etter behov

- Følger med på DOFFIN (offentlige anbud)

- Utarbeider avtaler/tilbud/anbud sammen med gårdbruker

Administrasjon

- Utarbeider fakturagrunnlag/timelister som gårdbruker benytter

- Fakturerer og følger opp utestående fordringer

- Avregner gårdbruker

- Kan ordne vikargård ved behov

Kompetanseheving

- Tilbyr medlemssamlinger i egen regi 1-2 ganger per år

- Arrangerer tema, fagdager og driftsrettede kurs

- Vise initiativ til felles deltakelse på andres kurs/konferanser

- Tilbud om veiledning, blandt annet knyttet til godkjenningsprosessen

- Dekking av deler eller hele kursavgiften ved utvalgte kurs

Nettverk

- Samtalepartner for gårdbrukerne (medlemmene)

- Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter