Laster...


Frogner gård ligger vakkert til i Ullensaker kommune, i nærheten av E6 og E16. Gården drives av Håkon N. Gundersen og Gry J. Bredgaten. Det er Gry som står hovedansvarlig for Inn på tunet tilbudet, men de vil begge være involvert.

Gry er utdannet velferdsviter ved Høgskolen i Oslo, har en mastergrad i Public Administration fra Høgskolen i Lillehammer, og en påbegynt doktorgradsavhandling innenfor tema velferdsinnovasjon med spesielt fokus på arbeidsinkludering og psykisk helse.

Hun har blant annet arbeidet i NAV med oppfølging av mennesker som står uten arbeid, hun har arbeidet med eldre på pleiehjem, og som brukerstyrt personlig assistent.

På gården er det katter, kaniner, bier og en gårdsdam med ender. Gry driver bigård med småskala produksjon av honning, ellers er det 745 mål dyrka mark og ca 400 mål skog.

IPT tilbudet på gården er under utvikling/oppbygging. På Frogner gård har de egnede lokaler for både inne og ute aktiviteter, og tilpasser tilbudet til den enkelte deltaker. Av aktiviteter vil hagestell, kjøkkenhage, dyrestell, småskala honningproduksjon,  turer i nærområdet, enkel ved-produksjon, enkelt bygnings-vedlikehold og matlaging (felles måltider), være sentrale i tilbudet.

Gry tilbyr blant annet «Dagtilbud til personer med demens», og hun leverer etter vårt felles konsept – les mer her.

 

Frogner Gård

Kontaktperson: Gry Jeanette Bredgaten
Adresse: Stokkervegen 11B, 2040 Kløfta
Kommune: Ullensaker
Telefon: 97778080
E-post: gbredgaten@gmail.com

Tilbud: Dagaktivitetstilbud