Laster...

Jord gård ligger helt nord i Vestby kommune, med innkjøring fra Gamle Mossevei i Ås kommune.

Gården ligger på en høyde i et åpent kulturlandskap. En lindeallé fører opp til gårdstunet.

På gården er det et variert dyreliv med hester, ammekuer, høns, hunder og katter. På jordene produseres det korn, høy og engfrø. Det drives også tradisjonell skogsdrift med vedproduksjon på gården.

Gården drives av Margrete Eknæs og Ole Oddvar Grasdalen. Begge har erfaring med gårdsbasert omsorgsarbeid.

 Stina Dahl har ansvaret for stalldriften på gården og vil også få det daglige ansvaret for Inn på Tunet aktivitetene.

Stina har nesten 20 års erfaring med hest og har jobbet sju år som personlig assistent for rullestolbrukere. Hun har dessuten bodd i Syria og kjenner kulturen og språket der.

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte aktiviteter for personer med demens i tidlig fase
 • Arbeidstrening innen rus/psykiatri
 • Alternativ skolearena
 • Arbeidstrening og praktisk språkopplæring for flyktninger

Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Stell og ettersyn av dyr
 • Reparere gjerder
 • Harving av ridebane og rundpaddock
 • Rydding av beiter
 • Vedlikehold av bygninger
 • Raking og rydding av uteområder
 • Reparasjoner og vedlikehold av traktorer og maskiner
 • Vedproduksjon
 • Ungskogpleie
 • Kjøkkenhage
 • Matlaging basert på kortreiste råvarer
 • Terapeutisk hagearbeid
 • Turgåing i nærområdet

En typisk dag på Jord gård vil være:

 • Oppmøte ca. kl 9 (dagen vil vare ca. 5,5 time, men tilpasses den enkelte)
 • Samlingsstund på morgenen med planlegging av dagens gjøremål
 • Dagens gjøremål
 • Felles lunsj
 • Dagens gjøremål fortsetter
 • Avslutning med frukt og oppsummering av dagen

Transport:

Om ønskelig sørger vi for transport til/fra Jord gård.

 

Jord gård

Kontaktperson: Ole Oddvar Grasdalen
Adresse: Gamle Mossevei 133
Kommune: Vestby
Mobil: 993 51 034
E-post: ole@jordgard.no
Hjemmeside: http://www.jordgard.no/

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid


 

Billedgalleri