Laster...

 

Bøhler Sylta er ett lite gårdsbruk som ligger i Sørum kommune. På gården er det høner, hund, kanin, katt og hester. Produksjon av grovfor til hest. Familien har to voksne barn, en av disse bor på gården.

Det er Toril Stengelsrud som er hovedansvarlig for dagtilbudet. Toril er hjelpepleier med tilleggsutdanningen innen psykiatri. Hun har både teoretisk og praktisk erfaring i arbeid med personer med demens. Det er også innen dette område hun har sitt hovedfokus som IPT bonde. Hun har lang erfaring fra kommunal helse og omsorgstjenesten, med flere fagkurs innen demens, psykiatri og kommunikasjon. Hun har vært ressursperson i et Etikk prosjekt i kommunen som ble avsluttet i 2012.

Aktivitetene
Aktivitetene skal bidra til en meningsfull hverdag. Torill er opptatt av det individuelle og ser dialog med pårørende og tilrettelegging ut i fra interesser som svært viktig. Sosialt samvær, skape glede, stimulere sansene og vedlikeholde ferdigheter, er et naturlig mål ved deltakelse i aktivitetene.

Aktivitetene tar utgangspunkt i gården, dyra, hagen, skogen og nærmiljø. Gården er liten og oversiktlig og har god atmosfære. Det er flotte turmuligheter på stier og veier året rundt, grillhytte og gapahuk i nærheten benyttes flittig. Det anlegges grønnsak og blomsterhage. Høner skal mates, hester skal fores…

Typisk dag på Bøhler Sylta
Dagen vil være ca. 5,5 time og vil starte ca. kl. 09.00. (Tidsrom tilpasses den enkelte)

–          Oppmøte rundt bordet med mat og drikke, samtalen er i fokus.
–          Uteaktivitet
–          Vi tilbereder og spiser felles lunsj
–          Aktivitet
–          Avslutte med samtale om dagen

Transport:
Vi henter med personbil om ønskelig. Da kommer et tillegg på 2 timer + kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Diverse:
Arbeid med psykiatri, psykisk og fysisk funksjonshemming er også områder Torill har lang erfaring fra, og tilbud innen

Kan tilby ativitet i følgende kategorier

  • dagtilbud til personer med demens
  • dagtilbud til personer med utfordringer innen psykisk helse/rus
  • gårdshelg for barn og unge

disse områdene kan vurderes.

 

Strengelsrud på Bøhler Sylta

Kontaktperson: Toril Strengelsrud
Adresse: Hellesjøveien 332
Kommune: Lillestrøm
Mobil: 414 16 364
E-post: tstrenge@live.no

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid · Barn og familie · Dagaktivitetstilbud