Landbruket i Norge

Hvilke matvarer produseres i Norge?

Norge er et av de landene i verden som har minst matjord i forhold til arealet. Bare 3 % av landet kan brukes til matproduksjon. Dette skyldes både klimaet, men også det faktum at det er mye fjell og skog i Norge. Bare fem land i verden har lavere prosentandel matjord enn det Norge har. Men Norge har til gjengjeld mye utmark, med store beiteområder. Dette bidrar til å øke matproduksjonen i landet.

Kornproduksjonen i Norge

Det meste av den norske jorda egner seg bare til å dyrke gress, men enkelte steder i landet dyrkes det til dels store mengder korn. Det dyrkes hovedsakelig bygg, hvete, havre og rug. Den totale kornproduksjonen i Norge er på mellom 1,1 og 1,3 millioner tonn. Mengden varierer etter været under vekstsesongen. Mesteparten av det norske kornet har for dårlig kvalitet til å brukes til matkorn, og blir derfor brukt til dyrefôr. Norge er stort sett selvforsynt med bygg, havre og rug, mens den norske produksjonen av mathvete er mer variabel. Det har blitt utviklet hvetesorter som er mer robuste, og det har gitt høyere produksjon av norsk mathvete.

Husdyrhold i Norge

I motsetning til kornproduksjon, kan husdyrproduksjon foregå over hele landet. Rundt to tredeler av Norges matjord kan bare brukes til å dyrke gress. De vanligste husdyrene i Norge er kyr, sauer og geiter, i tillegg til griser, høner og kyllinger. Griser og kyllinger spiser ikke gress, derfor kan slike gårder plasseres litt overalt. Norge er tilnærmet selvforsynt med meieriprodukter, kjøtt og egg, og dyrene utnytter ressurser som mennesker ikke kan utnytte direkte. Store utmarksområder er også viktige for husdyrnæringen.

Frukt og grøntproduksjon i Norge

Det produseres også frukt, bær og grønnsaker i Norge. Grønnsaker er mer kravstore enn korn, så det er begrenset hvor det kan drives med grønnsaksproduksjon i stor skala. Bare 5 % av arealet i Norge kan brukes til å produsere frukt, bær, grønnsaker, oljevekster, erter, urter og poteter. Poteter, gulrot, kålrot, blomkål, kål og salat er trauste og velkjente planter, men norske bønder produserer et stort mangfold av grønnsaker på friland. I tillegg dyrkes det en del bær og grønnsaker i veksthus. Det finnes forslag for å øke denne produksjonen, for eksempel gjennom hydroponisk dyrking, men denne formen for dyrking egner seg best til salat, urter og andre vekster som består hovedsakelig av vann. Mange andre grønnsaker kan bare dyrkes i jord.

Den norske produksjonen av frukt og bær består først og fremst av kjernefrukt, som epler og pærer og steinfrukter som plommer og kirsebær. Det meste av fruktproduksjonen foregår sør i landet, og produksjonen er lav i forhold til det totale fruktforbruket i landet. Den norske bærproduksjonen består hovedsakelig av jordbær, bringebær og solbær, men det er også mange som dyrker rips, stikkelsbær og hageblåbær.

Leave a Reply