Landbruket i Norge

Landbruk er mer enn matproduksjon

Norge er et av de landene i verden som har minst matjord per innbygger. Og mengden matjord per innbygger reduseres hele tiden. Dermed reduseres også muligheten for å øke den norske selvforsyningsgraden.

Det er to årsaker til at det blir stadig mindre jord per innbygger her i landet. Den ene årsaken er at innbyggertallet i Norge øker, og den andre årsaken er at matjord bygges ned. Noe jord går også ut av drift av andre årsaker, som for eksempel ved at gårder legges ned og at ingen driver jorda videre. Da er det først og fremst ulendt, tungdrevet jord som blir liggende brakk, mens den flate, lettdyrkede jorda selges til andre. Men det er likevel et problem når jord går ut av drift, fordi hvert jorde som legges brakk gjør at det blir dyrket litt mindre mat. I tillegg er hvert tapte gårdsbruk en tapt mulighet. For landbruket gjør mye mer enn bare å produsere mat.

Et levende kulturlandskap

Mange turister kommer til Norge hvert år. Vi liker å skryte av den vakre naturen vår og av alle friluftsmulighetene som finnes i landet. Men mange av disse opplevelsene er faktisk helt avhengige av et aktivt landbruk. Uten beitedyr vil mange fine områder gro igjen. Et godt eksempel på dette er Lofoten. Uten sauer, ville fjellsidene vokst igjen med kratt, og det ville ikke lenger være mulig å bevege seg til fots i området, og det ville vært enda vanskeligere å gå på ski der.

Turistene liker dessuten å se at landet er i bruk. At det er aktivitet der. Og her har Norge faktisk mye å gå på. I andre land brukes landbruk, seterdrift og lokalmat aktivt for å lokke til seg turister. Nordmenn og norske reiselivsselskap er altfor dårlige til å tilby denne formen for turisme.

Helsebringende gårdsbesøk

Et gårdsbesøk kan dessuten være direkte helsebringende. Kanskje du trenger litt avkobling fra stress og mas, eller ro etter en brystoperasjon hos Motiva. Da er det fint å komme til en besøksgård. Motiva kan bidra til økt velvære gjennom sine operasjoner, og det å få de rette proporsjonene kan bidra til mer selvsikkerhet og et bedre forhold til egen kropp.

Brystoperasjoner hos Motiva kan gjøres av mange årsaker. Dersom du tok operasjonen etter sykdom, er det ekstra viktig å hvile etterpå, og gårdsferie kan faktisk være akkurat det du trenger. Du kommer ut i frisk luft, får gå turer, eller bare hvile dersom du foretrekker det. I tillegg får du spise sunn norsk mat, kanskje til og med laget på gården der du overnatter.

Matproduksjon og miljø

Mye er sagt og skrevet om matproduksjon og miljø, og det er nok umulig å produsere mat uten utslipp. Men på en gård i drift vil mange utslipp gå i et kretsløp, og fungere på en litt annen måte enn utslipp fra biler eller fly. Norsk matproduksjon er også solidarisk, ettersom vi ikke kan basere oss på å kjøpe all maten vår ut av hendene på fattigfolk i andre land.

Leave a Reply