Landbruket i Norge

Mat og strømpriser

Skyhøye strømpriser har i høst truet med å ødelegge store mengder norske grønnsaker. Årsaken er at de fleste grønnsaker ikke blir solgt direkte fra åkeren. Det som høstes skal vare gjennom mange måneder, og da må maten ligge på kjølelager. Noen varer lagres sentralt, men det aller meste lagres hos bøndene. Strømprisen har stor betydning for om bøndene har råd til å lagre grønnsakene eller ikke. Noen bønder har rett og slett pløyd ned grønnsaker fordi det ble for dyrt å lagre dem. Heldigvis har regjeringen trådt støttende til med nye strømstøtteordninger for bøndene.

Korn og strøm

Kornavlingen er i hus hos de fleste, men også her spiller strømpriser en viktig rolle. Kornet skal ikke bare lagres, det skal også tørkes. Tørkingen gjøres med store vifter, enten med kald eller varm luft, og disse viftene trenger selvsagt mye strøm. Det meste av kornet lagres hos møllene, og de tar dermed mye av kostnaden. Men alle kommer til å merke økte matpriser på grunn av de høye strømprisene. Støtteordninger kan dekke noe, men de dekker ikke alt.

Ikke bondens feil

Det er lett å skylde på bonden når matprisene går opp, men bøndenes utgifter har også økt, og inntjeningen i norsk landbruk er dårlig. Bøndene opplever at alle innsatsfaktorer i landbruket øker veldig mye i pris, og alt øker i pris samtidig. I motsetning til produsenter av andre varer, kan ikke bøndene selv sette prisene på maten de produserer. Prisene reguleres gjennom landbruksforhandlingene. Bare en liten prosentdel av prisøkningen på mat går til bøndene. Resten går til mellomleddene, som også må dekke inn sine økte utgifter. Og problemet er globalt. I mange tilfeller øker prisen på importert mat mer enn prisen på norske varer. Energiprisene står for en god del av denne prisøkningen.

Videreforedling og strøm

Næringsmiddelindustrien jobber med å videreforedle det som kommer fra landbruk og havbruk. Der merkes også økte strømpriser, i tillegg til at det blir vanskeligere å skaffe enkelte råvarer på grunn av internasjonal mangel. Strømstøtteordninger skal hjelpe næringsmiddelindustrien, men matprisene kommer likevel til å øke framover.

Leave a Reply