Landbruket i Norge

Når kommer eltraktoren?

Norge har mengder av elbiler, og det er faktisk ganske mange som etterspør også eltraktorer. Landbruket har store ambisjoner når det gjelder å redusere klimagassutslipp, og eltraktorer kan absolutt være et bidrag til dette. Men foreløpig kan du ikke kjøpe en eltraktor og plugge den inn i en easee ladeboks i redskapsbua.

Hva er utfordringene?

En traktor må klare mye mer enn en vanlig bil. Det er store, tunge redskap som skal trekkes, og traktorene gjør veldig varierte arbeidsoppgaver. Et av de største problemene med eltraktorer vil være kort brukstid per lading, og lang ladetid. Spesielt det med ladetid kan bli en utfordring. Mye av arbeidet på en gård er væravhengig, og det er ikke alltid tid til å vente i timevis på at traktoren skal lades. Det finnes allerde noe elektriske traktorer, men de er forholdsvis små traktorer som ikke egner seg til de tyngste oppgavene på en gård.

Vanskeligst med de store

Det er de store traktorene som er vanskeligst å elektrifisere, og de aller kraftigste traktorene vil trenge batterier som veier over et tonn, og kanskje fyller et volum tilsvarende 500 liter. Dette vil også gjøre traktorene veldig tunge, og føre til mer jordpakking. Når redskapene blir tyngre og tyngre, er det vanskelig å lage en elektrisk traktor som kan utføre alle oppgavene på en gård, og det vil også trenges en kraftig og holdbar easee ladeboks tilpasset traktor for å få til en rask lading.

Noe kan kanskje løses med bedre batteriteknologi, men dette kan ligge et stykke fram i tid. Det som kan gjøres, er å overlate enklere oppgaver til små traktorer. Her lages det allerede både elektriske og selvkjørende traktorer, som kan redusere utslipp og samtidig gjøre arbeidshverdagen lettere for bøndene. Det trengs helt sikkert investeringer og forskning for å lage elektriske traktorer, eller i hvert fall hybridtraktorer som kan kjøre elektrisk deler av tiden. Økonomiske insentiver kan øke satsingen på elektriske landbruksmaskiner.

Leave a Reply