Kvinner i landbruket

Kvinnelige bønder i verden

En svært stor andel av verdens bønder er kvinner. Andelen kvinner i landbruket varierer fra land til land. I de vestlige landene er det relativt få kvinnelige bønder, mens det i utviklingsland er motsatt. I enkelte land i Afrika er hele 60 % av kvinnene bønder. Der er det kvinnenes ansvar å ta seg av dyrene og dyrke mat til familien. Samtidig har disse kvinnene mindre tilgang på kreditt og markeder enn sine mannlige kolleger, og de får ofte dårligere betalt for avlingene sine enn menn.

Kvinnelige bønder i Norge

Selv om gutter og jenter er likestilt når det kommer til odelsrett, er det færre jenter enn gutter som overtar gård på odel. I Norge er det 16,8 % kvinnelige bønder. Andelen øker, men det er likevel noen merkbare forskjeller. For eksempel er det stort sett menn som driver de største gårdene, og kvinnelige bønder tjener langt mindre enn sine mannlige kolleger. Det er altså et stykke igjen til det er full likestilling i jordbruket.

Utfordringer for kvinnelige bønder

Kvinnelige bønder møter andre problemer enn menn. Bondeyrket er fysisk krevende, til tross for mekanisering. Skaderisikoen er stor, og kvinnelige bønder er ofte bekymret for å skade seg under svangerskapet. Det kan være vanskelig å gå nok hjelp under svangerskap og småbarnsperiode.

Leave a Reply