Kvinner i landbruket

Kvinnelige bønder trenger forbilder

Kvinnelige bønder skiller seg fra mannlige kolleger på flere områder. De har lavere inntekt, har mindre gårder og er generelt litt yngre enn mennene. På den positive siden, har de kvinnelige bøndene ofte høyere utdanning enn mennene, og kvinnene har oftere hjelp på gården av ektefelle eller samboer. Det er langt flere mannlige bønder som driver gården alene.

Hva produserer kvinnelige bønder?

Det er litt flere kvinnelige bønder blant husdyrbøndene, men kvinner driver også med kornproduksjon og frukt og grønt. Kvinner driver oftere økologisk. Like mange kvinnelige som mannlige bønder har jobb utenfor gården.

Hvorfor er kvinneandelen lav?

Mange har sine teorier om hvorfor færre kvinner tar over hjemgården. Det kan ha med dårlig økonomi å gjøre, eller at eventuell partner ikke er interessert i å bosette seg på gården. Ofte er det nærmest forventet at kvinnen skal flytte til mannen når de gifter seg, men det er selvsagt ikke mulig for en bonde, ettersom gården ligger der den ligger. Andre årsaker til at kvinner nøler med å bli bønder er lange arbeidsdager, lite fritid og dårlige ordninger for svangerskapspermisjon og hjelp i småbarnsperioden. Det at få kvinnelige bønder er synlige, kan også bidra til redusert rekruttering. Kvinnene trenger rett og slett kvinnelige forbilder som snakker opp bondeyrket.

Leave a Reply