Utfordringer innen landbruket

Norsk landbruk er en risikosport

Det blir ofte sagt at det er en risikosport å produsere mat i Norge, og det stemmer i aller høyeste grad. Værutfordringene er mange her i nord, og derfor er det mer risikabelt å satse på matproduksjon her enn i sentrale deler av Europa. Derfor blir den norske maten også dyrere, og norske bønder klarer ikke å konkurrere i pris.

Vanskelige arealer

Store deler av Norge består av fjell og fjord, og bøndene som driver i fjordarmene har utfordringer ingen bønder i Sentral-Europa kan forstå. De små teigene kan være ulønnsomme å drive, men samtidig bør Norge ta i bruk all den matjorden vi har, for å øke selvforsyningen. Landbruket vårt bør være tilpasset naturen og landskapet her i landet, selv om det betyr at maten blir mer kostbar å produsere.

Fellesgoder alle burde hegne om

Egentlig er landbruket noe alle burde hegne om. Jo mer spredt matproduksjonen er, desto sterkere står vi i en krise. Dersom all maten produserer på flatbygdene, og disse områdene blir rammet av tørke eller flom, vil vi få reduserte avlinger. Klimaendringer vil øke risikoen både for tørke, flom og styrtregn. Jo mer spredt landbruket er, desto mindre risiko er det for at alle avlingene blir ødelagt samtidig.

Leave a Reply