Utfordringer innen landbruket

Økonomien i landbruket

Hovedproblemet for norske bønder er dårlig økonomi. Mange bønder har gjort store investeringer for å møte nye krav, men de tjener ikke nok til at investeringene lønner seg. Den siste tiden har innsatsfaktorene økt voldsomt i pris. Dette gjelder for eksempel prisen på strøm, diesel og ikke minst prisen på kunstgjødsel.

Hvorfor er norsk matproduksjon viktig?

Norsk matproduksjon handler om mye mer enn bare matproduksjon. Norges bosetning er spredt, og mange steder er landbruket vesentlig for å holde liv i lokalsamfunnene. Hver melkebonde skaper 2,5 jobber utenfor landbruket, så for hver gård som legges ned, forsvinner 3,5 jobber fra området.

Turismen i Norge baserer seg også på åpne landskap. Uten bønder og husdyr, vokser områdene igjen, og det blir verken like fin utsikt eller like lett å komme seg fram i landskapet når det bare er krattskog der.

Kan ikke bøndene bare øke prisen?

De fleste bedrifter som opplever økte utgifter, kan bare ta mer betalt for produktene sine, og dermed tjene inn utgiftene. Norske bønder kan ikke øke prisen på produktene, for prisen er bestemt av staten gjennom jordbruksforhandlingene.

Samtidig som utgiftene øker, kommer det stadig nye krav som bøndene må forholde seg til, men økte utgifter gjør det rett og slett ikke lønnsomt å oppfylle disse kravene. Gjelden til norske bønder har økt veldig mye de senere årene. Før var det ofte småbønder som måtte spe på inntekten med en tilleggsjobb. I dag må også de storbøndene ofte jobbe utenom gården, rett og slett for å betale gjelden sin. Da er det mange som heller velger å legge ned gården og finne en annen jobb.

Leave a Reply